Namninsamling för en ambitiösare klimatpolitik efter valet 2018 – Det är #JävligtAllvarligt nu!

Det är jävligt allvarligt nu.

Det är dags att inse fakta. Vi håller på och konsumerar ihjäl vår planet. Det är #JävligtAllvarligt nu. Skriv på och ställ krav på dina politiker för en ambitiösare genemsan klimatpolitik efter valet 2018!

Skriv under här!

I måndags publicerades en artikel i SVT Nyheter om en stor forskningsstudie gjord av ett antal internationella klimatforskare, bland annat Johan Rockström från Sthlm Rescilience center, som konstaterar att sommaren massiva internationella värmevåg med stor sannolikhet beror på klimatförändringar som människan skapat. Och att det bara är början. Samma studie visar att de väderfenomen som orsakat sommarens värmebölja är en av många väderfenomen som sker som en bieffekt av att temperaturerna ökar, och som i sin tur förvärrar situationen och kan leda till en massiv domino effekt.

Risken med det här är att vi inte själva behöver värma upp jordens klimat med fyra eller fem grader – utan att den faktiskt kommer att göra det själv, i en massiv dominoeffekt där olika väderfenomen driver på varandra. Jetströmmar saktas av när den arktiska luften värms upp, som i sin tur skapar värmeböljor över de sibiriska tundrorna, som i sin tur släpper ut mer metangas i atmosfären när de tinar upp, och det i sin tur leder till större växthuseffekt vilket snabbar på nersmältningen av polarisarna och så snurrar det på.

Men det är inte det värsta. Gränsen för det här inte längre går att stoppa går tydligen redan vid 2 grader. Det vill säga vid det mål som Parisavtalet satte upp och som världens länder lovat att försöka nå tillsammans. Och försöka är ordet. Vi är redan vid 1 grads uppvärmning och vi ser redan allvarliga konsekvenser. Vi är på god väg att misslyckas med en 2 gradig uppvärmning. Det måndagens studie slår fast är att vi kanske faktisk inte kommer att lyckas.

Ett ödesval

Om en månad är det val i Sverige. Vad vi gör i Sverige och vad vi som land bidrar till på Europeisk och internationell nivå kommer vara avgörande för hur det går med att uppnå Parisavtalet. Sverige har ett ambitiöst mål om att vara fossilfria till 2045 – men det är alldeles för sent. Om vi inte vänder vårt utsläpp drastiskt innan dess så är vi uppenbarligen körda. Och faktum är att Sverige dessutom skulle kunna nolla vårt utsläpp redan i år och det skulle inte märkas på en internationell nivå. Våra åtta miljoner invånare är en piss i Mississippi. Det effektivaste vi kan göra är att sätta ett exempel för andra – driva på internationella beslut, förändra hur människor konsumerar på stor nivå och att driva på hållbar utveckling där vi kan.

Vi måste lyfta den här frågan inför valet! Vad tänker våra politiker göra som gör Sverige till ett hållbart framgångsland IDAG? Inte om 17 år! I Sverige konsumerar vi som om vi hade 4 jordklot. Det gör oss till världens 15:e mest resursslösande land. Vi konsumerar alltså 4 gånger mer än vad det finns resurser för! Bara vår mat allena står för mer än 1 helt jordklot idag (vilket ni kan läsa mer om här hos WWF). Gör din röst hörd! Ligg på dina politiker – ställ krav och kräv svar.

Men – vi måste också ta ansvar själva i hur vi konsumerar. Du och jag.

Hushållens konsumtion står för hela 65 % av Sveriges klimatpåverkan idag. Ca 30 % av den klimatpåverkan kommer från din mat, 30 % kommer från ditt resande och ca 20 % kommer från ditt boende.

Att flyga utomlands släpper ut enorma mängder växthusgaser i atmosfären. Samtidigt flyger vi svenskar utomlands mer än någonsin. Vi behöver alla ta oss en funderar på hur viktig den där Thailandsresan verkligen är.

Men – en sak som jag tycker är så sjukt viktig att alla verkligen börjar inse är hur enormt stor klimatpåverkan köttet har. Genom att sluta äta kött kan du reducera ner din klimatpåverkan ENORMT mycket!

I en jättelik studie gjord av forskare vid Oxford University i år konstaterades att ”sluta äta djur är det enskilt bästa sättet att minska sin klimatpåverkan”! Det djurbaserade jordbruket producerar 18 % av världens kalorier men tar upp 83 % av den odlade jorden och producerar 60 % av jordbrukets klimatutsläpp! Genom att äta veganskt kan du minska utsläppen från det du äter med hela 70 %.

Varför görs inte större satsningar på att få fler att äta mer växtbaserad mat idag trots att det är en av de största klimatbovarna i världen?

Vi måste ställa krav på våra offentliga kök att servera drastiskt mycket mer växtbaserad mat. Där vi kan styra vad vi äter och producerar med politiska medel så borde vi.

Vi måste ställa krav på våra politiker att ställa om mot en jordbrukspolitik som slutar subventionera klimatpåverkande mjölk och kött och börjar främja klimatvänliga växtbaserade produkter och produktion. Samma går för flyget och för flertalet andra klimatskadliga subventioner. Vi behöver en grön skatte och subventionsomställning!

Vi måste ställa krav på våra politiker att höja sina ambitioner och att hitta blocköverskridande överenskommelser under kommande mandatperiod! Naturskyddsföreningen skriver i sin stora kartläggning av partiernas miljöpolitik att dagens miljöpolitik inte kommer räcka för att nå Parisavtalets mål om att hålla sig under 2 grader. Vi behöver mindre bråk om hur vi ska sänka klimatutsläppen och mer konkreta satsningar som gör det. 

The scientists know that to even meet the Paris goals, by 2050, carbon emissions from energy and industry, which are still rising, will have to fall by half each decade; emissions from land use (deforestation, cow farts, etc.) will have to zero out; and we will need to have invented technologies to extract, annually, twice as much carbon from the atmosphere as the entire planet’s plants now do.

David Wallace-Wells, The Uninhabitalbe Earth, New York Magazine

Partierna måste ta sitt ansvar. Nu!

Vi behöver ett tydligt ställningstagande mot klimatförnekande och propaganda som förringar hur allvarlig frågan är. Jimmy Åkesson anklagade i sitt sommartal de etablerade partierna för att använda det varma vädret som en populistisk valfråga med tydlig hänvisning till att han inte tror på en koppling mellan vädret och klimatförändringarna, och SD har sagt nej till 16 av Naturskyddsföreningens 18 förslag på hur klimathotet ska motas, med hänvisning till att de inte vill belasta flygresenärer, bönder eller Sveriges suveränitet mer på något sätt. Lite lustigt med tanke på att en riktig klimatkris skulle innebära en väldigt mycket större mängd flyktingar, ekonomisk kris och ett totalt kollapsad svenskt jordbruk… Detta är en åsikt som inte får ges inflytande över Sveriges klimatpolitik de kommande fyra åren.

Samtidigt är det inte så att de övriga sju partierna varken är överens eller bäst i klassen. Enligt Naturskyddsföreningens valundersökning så är det endast två av sju partier, V och MP som säger ja till alla förslag, L säger ja till 16, medan S och KD bara säger ja till 12, C och M positionerar sig näst sist med enbart 10 ja. Anmärkningsvärt är till exempel att S säger vet ej till att fasa ut klimatskadliga subventioner och säger nej till NFs förslag för att skydda den biologiska mångfalden genom ett bättre skogsskydd och stärkande av miljöbalken. S måste syna sin prioriteringar och sluta hålla tillbaks sina miljöambitioner med hänvisning till inhemska ekonomiska frågor, annars kommer det snart inte finnas några ekonomiska frågor kvar att prioritera.

Alliansen är samlat mycket sämre än de rödgröna i NFs sammanställning, och har lagt en budget inför valet som satsar betydligt mycket lägre på miljöområdet än de rödgröna – även om de fortfarande säger sig ha höga ambitioner. De hänvisar till att de rödgröna slösar med skattepengar och att det behövs bättre genomtänkta satsningar. Jag skulle hävda att det som krävs är BÅDE mer pengar OCH mer genomtänkta siffror. Det är dags att lägga ideologin åt sidan och börja göra större blocköverskridande överenskommelser – baserade i fakta och inte i klimatförnekande populism. Det verkar heller inte helt otänkbart för Moderaterna att sätta sig i en beroendeställning till klimatförnekarna i SD i en eventuell kommande regering. Jag tror inte att jag behöver gå in närmare på vad det skulle riskera att innebära för Sveriges klimatambitioner.

Skriv under och ställ krav!

Om ni håller med om detta, så skriv gärna under min namninsamlig och ta ställning! Den kommer att lämnas över till den nya regeringen efter valet, tillsammans med våra krav:

 • Satsa på ambitiösa blocköverskridande överenskommelser på miljöområdet som gör det möjligt för Sverige att både själva uppnå Parisavtalets mål och gör oss till en internationell förebild på området
 • Ge inte klimatförnekare inflytande över klimatpolitiken och låt dem riskera våra barns framtid
 • Satsa mer pengar på klimatpolitiken SAMTIDIGT som ni löpande utvärderar satsningarna i samarbete med klimatexperter och berörda finansiella institutioner. Gör inte gammal vanliga partipolitik av det som är gemensamma intressen. Använd varandras styrkor och perspektiv istället för att blint stirra på era egna argument.
 • Lyft vegomaten som ett viktigt och tydligt nationellt arbetsområde för att minska Sveriges klimatpåverkan genom tydliga satsningar på innovation, gröna skatteväxlingar och subventioner och mer information till medborgarna om köttets klimatpåverkan.

Skriv under här!

Du som läser detta kan göra väldigt mycket för klimatet själv också!

 • Prata om #vegoiskolan med dina politker inför valet!
 • Bjud dina vegoskeptiska vänner på något #jävligtgott och välj vego själv där du kan!
 • Flyg mindre – åk tåg eller turista i Sverige i stället
 • Shoppa second hand och byt bort kläder du inte längre använder
 • Åk kollektivt, cykla eller skaffa elbil!
 • Se över vilket elbolag du har och välj ett som använder förnyelsebar energi

Det är #jävligtallvarlig nu.

, , ,

9 Responses to Namninsamling för en ambitiösare klimatpolitik efter valet 2018 – Det är #JävligtAllvarligt nu!

 1. Susanna Melchior 16 augusti, 2018 at 03:39 #

  Hej: suveränt bra idé! Jag har själv suttit hela dagen och skrivit till alla riksdagsledamöter och diverse partier ang. klimatpolitiken! Här är en kopia på mitt brev (39 underskrifter, men bara mitt namn redovisas här)! Jag kommer att sprida detta initiativ i sociala medier efter bästa förmåga!

  Kära politiker.

  Vi skriver för att tacka för alla utförliga och öppenhjärtiga svar vi har fått på vårt föregående mail. Vi uppskattar att ni har tagit er tid att redovisa respektive partis klimatpolitik!
  Vi oroas dock av det faktum att det verkar saknas en bred politisk konsensus om frågan i Sverige och att implementeringen av klimatpolitiska åtgärder går på tok för långsamt. Klimatförändringarna utvecklas snabbare än förväntat och vi har en begränsad tid på oss att agera innan tröskeleffekter sätter in och vi har förlorat slaget. Vi blir därför oerhört tacksamma om ni vill läsa följande och ha det i åtanke när ni planerar framtidens politik:

  Även om sommaren 2018 verkar ha fått många att vakna har klimatkrisen hittills knappt figurerat i debatten, vare sig i media eller i politiken. Att vi befinner oss på ett sluttande plan som inom X antal år kommer att innebära stora problem och att detta inte öppet redovisas för allmänheten tyder på bristande ansvar eller bristande förståelse för allvaret i situationen!

  När vi talar om situationens allvar lutar vi oss bland annat mot följande källor: https://www.youtube.com/watch?v=2WiDE17Imlo&app=desktop

  Ovanstående länk leder till en sammanfattning av världens första ”no-fly” konferens om klimatet, som sändes via internet på Earth Day, våren 2018. Medverkande var några av världens främsta experter inom klimatvetenskaperna.

  Hela konferensen kan ses via följande länk: https://wedonthavetime.confetti.events/

  Jag som ansvarar för utskick att det här mailet är dessutom en Climate Reality Leader, vilket innebär att jag har gått en utbildning för the Climate Reality Project med Al Gore i spetsen. Det finns i dag ett antal CRL i Sverige och vår främsta uppgift är att upplysa allmänheten om klimatförändringarna samt väcka opinion för kraftfullt politiskt agerande i frågan.

  Nuvarande situation kan betraktas som minst lika allvarlig och i dagsläget lika akut som ett krig. En sådan kris ger upphov till ett brett politiskt samarbete över partigränserna och därför hoppas vi att en solidarisk uppslutning bakom klimat- och miljöfrågorna likaledes kommer till stånd! Prognoserna för framtiden pekar mot en medeltemperaturökning som ligger långt över Parisavtalets mål. Om världens länder gör verklighet av sina löften om utsläppsminskningar, kommer vi ändå att hamna på en temperaturökning på mellan 2,6 – 3,2°C. (källa: : https://twitter.com/KushyKush/status/1023090706506821633). Det skulle kännas betryggande om Sverige gick i bräschen för en ökad ambition vad gäller utsläppsminskningar och andra nödvändiga omställningar. Vi har tekniken, resurserna och expertisen.

  Slutligen: inför ett eventuellt förestående klimatkaos hoppas vi att Sverige omgående påbörjar en process som säkerställer nationens trygghet och försörjning. En av de viktigaste frågorna är matförsörjningen. Animalieindustrin (inklusive fiskenäringen) är med tanke på omständigheterna inte längre försvarbar, vare sig ur ett ekologiskt-, etiskt-, rättvise- eller klimatmässigt perspektiv, utan skulle behöva fasas ut och med tiden ersättas med andra produkter. Det traditionella jordbruket behöver utvecklas mot metoder som är ekologiskt hållbara och samtidigt påverkar klimatet minimalt. Sådana metoder finns.

  Listan över åtgärder är lång och vi inser att ni sannolikt kan mer om frågan än vi. Inte desto mindre medför klimatförändringarnas komplexitet att hänsyn måste tas till förhållanden som inte alltid är politiska till sin art. Vi hoppas därför att ni utnyttjar den expertis på området som finns i Sverige och att svensk politik fortsättningsvis kommer att styra oss mot en resilient planet och ett hållbart samhälle där alla räknas – även djur och natur! Människans framtida existens här på jorden avgörs inom de närmaste årtiondena och därför är partiernas inställning till klimat och miljö av oerhörd betydelse för oss alla!

  I dagarna skrevs en artikel i DN om detta. Har ni inte läst den, gör det: https://www.dn.se/kultur-noje/ulf-danielsson-forstar-vi-hur-hotade-vi-ar-av-klimatforandringarna/

  Tack för att ni har tagit er tid att läsa detta! Vi uppskattar ert arbete!

  Med vänlig hälsning,
  Era väljare:

  Susanna Melchior, Timmele
  Mfl (39 namn)

 2. Louise 10 augusti, 2018 at 01:14 #

  Jag skulle vilja ha källor på dina siffror och information.

 3. Ida Ardeby 10 augusti, 2018 at 01:13 #

  Jaaaaa!! Superviktigt!!

 4. S 9 augusti, 2018 at 09:57 #

  Så bra och viktigt inlägg!

 5. Robin Lundgren 9 augusti, 2018 at 12:35 #

  Blir så oerhört frustrerad av det eviga ”försent-syndromet” i BNP och den heliga kapitalismens namn. Förstod efter 6-7 år av klimat och existentiell ångest att förändring inte börjar för att man skriker och kräver det. Att ingen historisk förändring börjat utav driv och engagemang från toppen speciellt inte inom kapitalismen.

  Leva som en lär.
  Bjuda in och visa hur fantastiskt det kan vara.
  Skrika på gator och torg.
  Men framför allt rösta med sina pengar. Tillgång och efterfrågan. För att störta den ofokuserade och otyglade kapitalismen måste man ha svart bälte i BNP-judo och skin på näsan nog för att kunna stå för att man väljer att leva ett ”normbrytande liv”. Inget får kapitalet och politiken att reagera så mycket som en alarmerande årsrapport.

  Imorgon ska jag bjuda mina allra köttigaste vänner på en makalös mustig tomat och kikärtssoppa toppad utav min egna sidorätt jag kallar för överklasslinser vilket egentligen är lite extra piffiga stuvade de Puy-linser. Om våra gäster tar upp veganism som samtal svarar jag ur ett kärleksperspektiv men jag tänker inte verbalt pressa någon in i skam på grund av deras beteenden då skulle striden tappas helt. Jag låter maten och mitt fantastiskt friska, roliga och goda liv och mitt stora leende tala för veganismen.

  Allt gott!

 6. Johanna Skogsberg 8 augusti, 2018 at 10:29 #

  Men jaaa EXAKT, Gustav for president!!!!! Sitter här med min klimatångest likt de flesta andra kvällar senaste tiden och bara undrar varför i helvete inte folk tar det här mer på allvar?? Varför pratas det inte mer om detta på politisk nivå?? Det är ett jäkla skämt!! Är så trött på att ta denna diskussionen med diverse köttätande släkt och vänner, som hela tiden slänger sig med argumentet ”spelar ändå ingen roll vad vi gör, det är alla andra länder som måste ändra sig”. Ja men vi måste föregå med gott exempel, någon MÅSTE göra det NU! Är så trött på att kött är normen när det är vego som borde vara det. ”We are litterly gambling with the future of our planet for the sake of hamburgers” liksom.
  TACK för att du tar kampen, tack för att du är så jävla awesome, för att du upplyser och förhoppningsvis omvänder folk därute. För ja, jag tror och hoppas att de får sig en tankeställare..

 7. D 8 augusti, 2018 at 10:03 #

  Så extremt bra och viktigt inlägg! Önskar att hela svenska folket skulle läsa det. Du är verkligen grym!

Trackbacks/Pingbacks

 1. 12 politiska valkrav signerat Resa medvetet | Resa medvetet - 19 augusti, 2018

  […] Gustav som driver Jävligt gott har startat en namninsamling och upprop under hashtaggen #jävligtallvarligt med flera valkrav för ett bättre klimat. Detta inspirerade mig till att skriva mina egna valkrav […]

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes